Đức Phật A Di Đà Là Ai? Lịch Sử Phật A Di Đà (Adida) Là Ai Và Sự Tích Về Ngài

-

Ai cũng phần lớn biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương cực Lạc; chí trung ương niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp đỡ sinh vô lượng công đức với được vãng sinh về cõi cực Lạc dựa theo 48 lời đại nguyện của Ngài. Nhưng ít ai biết được sự tích của Đức Phật A Di Đà như thế nào?

Mời Đạo hữu ngắm cùng cung thỉnh tôn tượng Đức thích Ca Mâu Nitại đây.

Bạn đang xem: Lịch sử phật a di đà


Bởi Đức Phật A Di Đà chưa phải là nhân vật lịch sử vẻ vang và có mặt tại cõi Ta Bà của chúng ta. Tuy nhiên qua lời reviews của Đức Bổn Sư trong tởm Bi Hoa, bọn họ được hiểu được tiền thân của Đức Phật A Di Đà là vua chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô tránh Niệm với muôn vàn công đức với lòng đại bi đát yêu toàn bộ chúng sinh. Ngài đang mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sinh ra khỏi Ta bà đưa về Tịnh độ.

Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là vị Phật được thờ các nhất trong Phật giáo Đại thừa. A Di Đà tức là Ánh sáng vô hạn thế cho nên Phật A Di Đà thường được gọi là Đức Phật ánh sáng.

Kinh Phật ghi lại sự tích về Phật A Di Đà

Kinh lưu lại rằng:

“Về khoảng chừng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp hotline là Thiện Trì. Khi đó tại cõi Tản Đề Lam thế giới có vua chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô kị Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ:

Một là Đông chiến thắng thần chân; 

Hai là nam giới thiệm cỗ châu;

Ba là Tây ngưu hóa châu;

Bốn là Bắc cô lô châu;

Tài đức vẹn toàn, đượm nhuần khắp tứ phương, đề xuất hết thảy quần chúng. # ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.

Đức Phật A Di Đà chưa phải là nhân vật lịch sử và có mặt tại cõi Ta Bà của chúng ta.

Tại sao đề xuất niệm Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật lúc có tín đồ mất?

Vua tất cả một vị đại thần thương hiệu là Bảo Hải, con dòng Phạm Chí, rất thông đạt về nghề xem thiên văn. Bảo Hải có một người nam nhi tướng giỏi lạ thường, từ dưới chân lên tới trên đầu đều sở hữu ba mươi hai dấu tốt. Khi bạn con này sinh ra, được các hàng khách tôn quý đem các đồ lễ vật cho dưng cho, nhơn vậy nhưng đặt thương hiệu là Bảo Tạng.

Lúc khôn lớn, thì Bảo Tạng xem biết câu hỏi đời là thống khổ thân mạng lại vô thường, tự nhiên và thoải mái sinh lòng ngán ngán, vứt cuộc vinh hoa, tức thời xuất gia tu hành. Chẳng bao lâu sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, đủ những đạo Pháp nhiệm mầu, thần thông rộng lớn lớn. Khi thành Phật rồi, thì Ngài đi dạo khắp các nơi mà lại hóa độ chúng sinh, có tương đối nhiều hàng đệ tử đã hội chứng đặng trái Thanh Văn, Duyên Giác và người thương Tát, yêu cầu nhơn dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.

Một ngày kia, vua Vô né Niệm nghe Phật Bảo Tạng cùng đệ tử đến giảng Đạo tại vườn cửa Diêm Phù, gần mặt thành, thì tự suy nghĩ rằng: “Nay Ta mong muốn đến vị trí Phật, đặng xem coi giảng Đạo lý gì mà lại thiên hạ tín ngưỡng đông như thế!”

Nghĩ vì thế rồi, vua cùng các vị vương tử, đại thần và quyến trực thuộc bèn cho vườn Diêm phù lễ Phật vừa xong, ngay thức thì đi tầm thường quanh ba vòng, rồi ngồi bên Ngài mà nghe Pháp.

– Vua Vô né Niệm coi thấy Đức Bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi trên bảo tọa có hình nhỏ sư tử, khôn xiết bực trang nghiêm, đủ tướng xuất sắc đẹp, tầm thường quanh thân Ngài có tia nắng nhiều nhan sắc chói lòa.

Đức Phật A Di Đà là giáo công ty cõi Tây phương rất Lạc

Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà so với chúng sinh cõi Sa bà

Trong Pháp hội gồm những người dân đã xuất gia làm đệ tử của Phật cạo tóc đắp y, phần đa hàng vương tử đại thần mặc vật anh lạc, cung nhân mỹ con gái dung mạo giỏi xinh, như thế nào là sĩ, nông, công, thương, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi yên ổn lặng, tín đồ thì quỳ gối thưa hỏi, xem cỗ ai nấy cũng chăm ngó Phật nhưng nghe Pháp cả.

– Vua nghe đức Bảo Tạng Như Lai diễn đủ những Pháp, thì lòng đã mở thông, căn thân thanh tịnh, rõ đường giải khổ, biết sự làm cho lành, tức thì quỳ xuống chấp tay mà thưa rằng: “Bạch Đức cố kỉnh Tôn! ni tôi ao ước sắm đủ những món ăn uống: áo chăn, mền nệm và thuốc men, đặng dưng cúng đến Ngài với đại chúng luôn trọn tía tháng tại đây mà giảng đạo, xin Ngài từ bi tráng nạp”.

Vua Vô kị Niệm thấy Phật nhận lời, tức thời trở về truyền lịnh tậu sửa đủ hồ hết lễ, cứ đúng buổi mà lại dưng cúng không thể trễ nãi.

Vua lại răn dạy bảo những vị vương tử, đại thần, quyến thuộc cùng nhơn dân rằng: “Các ngươi gồm biết xuất xắc không? nay Trẫm vẫn mở lòng bố thí, kính thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai và đại chúng mang đến mà cúng dường trọn bố tháng. Phần nhiều đồ báu trọng ngon rất đẹp của Trẫm thọ dụng bấy lâu nay phần nhiều đem dưng cúng vớ cả. Các ngươi cũng thể theo ý Trẫm xả giảm huyễn tài mà cúng Phật Tăng đặng ước phước báu”.

Xem thêm: Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên google điện thoại, máy tính, xem và xoá nhật ký duyệt web trên chrome

Tiền thân của Đức Phật A Di Đà là vua đưa Luân Thánh Vương, tên Vô kị Niệm với muôn nghìn công đức cùng lòng đại bi thiết yêu tất cả chúng sinh

Nghi thức tụng tởm A Di Đà Việt nghĩa chuẩn chỉnh nhất

Cả thảy phần lớn vâng lời vua khuyên, hết lòng tìm sửa lễ vật nhưng dưng cúng Phật.

Có một hôm, quan tiền Đại thần Bảo Hải, là thân phụ Đức Bảo Tạng Như Lai, nằm mộng mị thấy vua Vô kị Niệm có tác dụng sự tía thí thì lớn, mà việc cầu phước báu thì nhỏ. Sự ao ước của vua còn ở trong về phước hữu lậu trong cõi nhơn thiên, không thoát thoát khỏi luân hồi phục tử.

Vậy cần quan Đại thần chẳng đặng vui lòng, vì ý của ông muốn làm thế nào để cho vua vạc tâm ước quả nhân tình đề, tu thành Phật đạo nhưng cứu vớt hồ hết loài bọn chúng sinh, chớ không muốn cho vua cầu phước báu nhỏ tuổi nhen như sản phẩm tiểu dân vậy.

Quan Đại thần để ý đến như vậy, bèn mang đến chỗ Phật Bảo Tạng Như Lai tỏ điềm chiêm bao ấy, cùng tâu với vua Vô kiêng Niệm rằng: thời buổi này Đại vương vãi cúng nhịn nhường Phật Tăng, dùng phước duyên này mà cầu nguyện những bài toán chi, xin đến ngu thần rõ.

Đức Phật A Di Đà

"Tôi không học qua bất kể thứ gì, chỉ niệm A Di Đà Phật"

Nếu Đại Vương ao ước cầu sinh về cõi Trời nhưng mà làm một vị thiên tử tận hưởng sự phước thọ.

Muốn cầu sinh về cõi Nhơn gian làm cho vua đưa Luân, thống lãnh bốn châu dương thế như thời nay vậy, thì cũng còn ngơi nghỉ trong khổ ải, chớ chưa ra khỏi vòng sống chết luân hồi.

Đức Phật A Di Đà được tôn thờ những trong Phật Giáo Đại quá và một số trong những Tông Phái khác của Phật Giáo. Tuy nhiên, nguồn gốc và gần như hạnh nguyện của Ngài vẫn còn đó nhiều Phật Tử chưa thay rõ.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chúng sinh thờ Đức Phật A Di Đà với mong mỏi phía thiện, xa lìa điều ác, được Ngài dẫn dắt phần lớn hương vong đã khuất vãn sinh về cõi Tây Phương rất Lạc.

Ngoài bài toán đi miếu lạy Phật, một số gia chủ tâm thành tôn kính, lập bàn thờ Phật A Di Đà tận nhà để nương theo tướng Ngài sinh trọng tâm cung kính, từ đó thiện căn, thiện tâm cũng khá được sinh ra cùng phát triển.

Việc lập ban bái và để tượng Phật A Di Đà trong nhà, nhiều gia công ty thường thắc mắc tượng Phật A Di Đà được đặt ở đâu?

Gia chủ phải chọn vị trí trang nghiêm, trang trọng, cao cường nhất trong gia đạo và chân tình cung kính để đặt bàn thờ cúng Phật A Di Đà.

Thờ tượng Phật A Di Đà thông thường có những hình dạng sau:

Thờ mỗi tượng Phật A Di Đà.Thờ tượng Tam thế Phật: có Đức Bổn Sư là vị Phật của hiện tại tại, Đức A Di Đà là vị Phật của quá khứ cùng Đức Di Lặc là vị Phật của tương lai.Thờ tượng tây thiên Tam Thánh: tất cả tượng Đức Phật A Di Đà và hai vị Bôd Tát là nhân tình Tát Quán thế Âm, người thương Tát Đại nạm Chí đặt tại hai bên, tượng rất có thể ở tứ thế đứng hoặc ngồi.

Đặt ban thờ hướng ra cửa chủ yếu sẽ có tính năng hữu ích, giúp đa số hương linh trong nhà đạo sớm được Đức Phật giải trừ nhức khổ, cứu giúp độ và cực kỳ thoát về cõi tây phương của Ngài.

***12 lời nguyện Phật A Di Đà:

Chùa Hoằng Pháp đã soạn ra 12 lời niệm Phật A Di Đà trong một khóa tu niệm Phật, mục đích hướng dẫn quý Phật tử có lý thuyết trong việc tu tập với chí nguyện sẽ được vãn sinh về cõi Tây Phương cực Lạc của Đức Phật A Di Đà: