Số 5, Ngõ 21, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

0845170688

Một ngày của trẻ 3-5 tuổi

07:15 – 08:30

Đón trẻ & Ăn sáng
1

08:30 – 09:00

Hoạt động ngoài trời
2

09:00 – 10:00

Hoạt động học tập
3

10:00 – 10:30

Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm
4

10:30 – 11:00

Hoạt động rèn nề nếp, kỹ năng tự phục vụ
5

11:00 – 12:00

Vệ sinh cá nhân và ăn trưa
6

12:00 – 14:00

Uống sữa, ngủ trưa
7

14:00 – 14:15

Vận động nhẹ
8

14:15 – 14:30

Bữa phụ chiều
9

14:30 – 15:00

Vui chơi trải nghiệm
Hoạt động rèn nề nếp
10

15:00 – 16:00

Hoạt động học tập
11

16:00 – 16:30

Bữa chiều
12

16:30 – 17:30

Trả trẻ
13