SỞ GIÁO DỤC HÀ NAM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

-

Theo kế hoạch, dự con kiến tổng số lượng chỉ tiêu công chức đề xuất tuyển dụng năm 2022 là 66 chỉ tiêu. Thời gian thi tuyển dự kiến Quý IV năm 2022.

Bạn đang xem: Sở giáo dục hà nam tuyển dụng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thi tuyển công chức năm 2022 nhằm mục tiêu lựa chọn người có đủ năng lực, chuyên môn chuyên môn, phẩm chất đạo đức, thỏa mãn nhu cầu yêu ước nhiệm vụ, vị trí vấn đề làm để bổ sung vào lực lượng công chức thao tác ở các đơn vị trực ở trong Ủy ban quần chúng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.2. Yêu thương cầu– Việc tổ chức thi tuyển công chức bảo đảm an toàn công khai, minh bạch, công bằng, khách hàng quan, dân chủ, unique và đúng những quy định hiện hành ở trong nhà nước.– Cơ quan, 1-1 vị có nhu cầu tuyển dụng công chức phải căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí câu hỏi làm đã làm được phê chăm chút và tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn chuyên môn của vị trí câu hỏi làm đề nghị tuyển và phải cha trí, sử dụng người trúng tuyển vào đúng địa chỉ đã đăng ký tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số tiêu chuẩn công chức buộc phải tuyển dụng năm 2022 là 66 chỉ tiêu(Chi tiết tiêu chí tuyển dụng trên Phụ lục kèm theo).

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng được đk dự thiNgười bao gồm đủ những điều kiện tiếp sau đây không riêng biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần thôn hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đk dự tuyển chọn công chức:a) tất cả một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;b) Đủ 18 tuổi trở lên;c) gồm Phiếu đăng ký dự tuyển; tất cả lý định kỳ rõ ràng;d) bao gồm văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của vị trí bắt buộc tuyển; đ) bao gồm phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức tốt;e) Đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ.

2. Gần như người dưới đây không được đk dự tuyển công chứca) Không cư trú tại Việt Nam;b) Mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;c) Đang bị tróc nã cứu trách nhiệm hình sự; đã chấp hành hoặc đang chấp hành xong phiên bản án, ra quyết định về hình sự của toàn án nhân dân tối cao mà chưa được xóa án tích; sẽ bị vận dụng biện pháp xử trí hành chủ yếu đưa vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI TUYỂN

1. Hình thức, ngôn từ và thời gian thiThi tuyển công chức được triển khai theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1:Thi khám nghiệm kiến thức, năng lực chunga) hiệ tượng thi: Thi trắc nghiệm trên vật dụng vi tính.b) nội dung thi có 2 phần, thời hạn thi như sau:Phần I: kỹ năng chung 60 câu hỏi hiểu biết thông thường về hệ thống chính trị, tổ chức máy bộ của Đảng, nhà nước, các tổ chức thiết yếu trị – xóm hội; cai quản hành chủ yếu nhà nước; công chức, công vụ và những kiến thức không giống để review năng lực. Thời gian thi 60 phút.Phần II: ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi, thời hạn thi 30 phút.c) Miễn phần thi ngoại ngữ so với các trường phù hợp sau:– gồm bằng xuất sắc nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ chuyên môn đào chế tạo ra hoặc ở trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nhiệm vụ theo yêu ước của vị trí việc làm dự tuyển;– tất cả bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở chuyên môn đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chăm môn, nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bởi vì cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cùng được thừa nhận tại nước ta theo quy định.d) công dụng thi vòng 1 được khẳng định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định trên điểm b khoản này, nếu vấn đáp đúng từ một nửa số thắc mắc trở lên mang đến từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngànha) vẻ ngoài thi: Thi viết.b) ngôn từ thi: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng về chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, lao lý về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; khả năng thực xây dựng vụ của bạn dự tuyển chọn theo yêu mong của vị trí bài toán làm cần tuyển.c) thời gian thi: 180 phút.d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Khẳng định người trúng tuyển vào kỳ thi tuyển chọn công chức

2.1.Người trúng tuyển vào kỳ thi tuyển công chức phải có một cách đầy đủ các điều kiện sau:a) Có công dụng điểm thi tại vòng 2 đạt tự 50 điểm trở lên;b) Có công dụng điểm thi tại vòng 2 cùng với điểm ưu tiên phương pháp tại Khoản 1, Mục V của chiến lược này (nếu có) cao hơn nữa lấy theo sản phẩm công nghệ tự điểm từ bỏ cao xuống phải chăng trong tiêu chuẩn được tuyển chọn dụng của từng vị trí việc làm.2.2.Trường hợp bao gồm từ 02 fan trở lên tất cả tổng số điểm tính theo khí cụ tại điểm b khoản 2.1 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm nên tuyển thì bạn có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn nữa là fan trúng tuyển; nếu như vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển chọn dụng report Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh coi xét đưa ra quyết định người trúng tuyển.3.Người ko trúng tuyển vào kỳ thi tuyển chọn công chức ko được bảo lưu tác dụng thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Ưu tiên vào tuyển dụng công chứcThực hiện nay theo chính sách tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của chính phủ, rõ ràng như sau:– hero Lực lượng vũ trang, hero Lao động, yêu quý binh, bạn hưởng chế độ như yêu mến binh, yêu mến binh nhiều loại B: Được cùng 7,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2;– Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan tiền quân đội, sĩ quan liêu công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu đưa ngành, học viên tốt nghiệp huấn luyện và giảng dạy sĩ quan liêu dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ đạo trưởng Ban lãnh đạo quân sự cung cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị đã đk ngạch sĩ quan dự bị, bé liệt sĩ, nhỏ thương binh, bé bệnh binh, bé của bạn hưởng cơ chế như yêu mến binh, bé của yêu mến binh các loại B, bé đẻ của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm độc hại hóa học, con hero Lực lượng vũ trang, con nhân vật Lao động: Được cộng 5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2;– Người xong xuôi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham tối ưu an nhân dân, nhóm viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.Trường hợp người tham gia dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên hiện tượng trên thì chỉ được cùng điểm ưu tiên cao nhất vào tác dụng điểm vòng 2.

2. Thông báo tuyển dụng và chào đón Phiếu đk dự tuyển

– Giao Sở Nội vụ thông tin tuyển dụng công khai trên các phương tiện tin tức đại bọn chúng của tỉnh; đồng thời đăng mua trên Cổng tin tức điện tử của tỉnh, Trang tin tức điện tử của Sở Nội vụ cùng niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ (165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh giấc Hà Nam).– Người đăng ký dự tuyển chọn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển chọn (theo chủng loại số 01 phát hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP vì Sở Nội vụ phân phát hành) trên Trung tâm ship hàng hành thiết yếu công tỉnh giấc Hà Nam cùng Sở Nội vụ (165 con đường Trường Chinh, tp Phủ Lý, thức giấc Hà Nam).– Thời hạn thừa nhận Phiếu đăng ký dự tuyển chọn là 30 ngày kể từ ngày thông tin tuyển dụng công khai minh bạch trên những phương tiện thông tin đại chúng.

3. Kinh phí đầu tư thực hiện

– Lệ phí tổn thi tuyển: Mức thu tiền phí của tín đồ dự tuyển chọn để ship hàng công tác thi tuyển, triển khai theo phép tắc tại Thông tứ số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tài thiết yếu quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản lý và áp dụng phí tuyển chọn dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.– kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển: Giao Sở Nội vụ phối phù hợp với Sở Tài chủ yếu lập dự trù kinh phí đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng công chức trên cơ sở qui định tại Thông tứ số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài thiết yếu và quyết nghị số 16/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh cách thức nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa phận tỉnh Hà Nam.

4. Thời gian tổ chứcThời gian tổ chức kỳ thi tuyển: Dự kiến trong Quý IV năm 2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Hội đồng thi tuyển công chứcTrong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày hết thời hạn dìm hồ sơ của người đk dự tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thi tuyển. Số lượng, thành phần, nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng thi tuyển chọn như sau:– Số lượng, thành phần: Hội đồng thi tuyển chọn công chức tất cả 05 thành viên gồm:+ chủ tịch Hội đồng: chỉ huy Ủy ban quần chúng. # tỉnh;+ Phó quản trị thường trực Hội đồng: chỉ huy Sở Nội vụ:+ Phó quản trị Hội đồng: chỉ huy Văn phòng Ủy ban dân chúng tỉnh;+ những Ủy viên: chỉ huy Sở Nội vụ; chỉ đạo Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ – Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển.– Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng thi tuyển công chức+ Thành lập thành phần giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có);+ tổ chức triển khai thi và chấm thi. Report kết trái thi tuyển chọn với quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh để thấy xét, công nhận tác dụng thi tuyển;+ xử lý khiếu nại, cáo giác trong quá trình tổ chức thi tuyển.Hội đồng thi tuyển công chức thao tác theo phép tắc tập thể, biểu quyết theo nhiều số. Trong thời hạn hoạt động, Hội đồng thi tuyển công chức được phép áp dụng con lốt của Ủy ban quần chúng. # tỉnh và nhỏ dấu của Sở Nội vụ. Hội đồng thi tuyển chọn công chức trường đoản cú giải thể khi xong xuôi nhiệm vụ.2. Sở Nội vụSở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển chọn công chức, có trọng trách giúp Hội đồng thi tuyển công chức:– Thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển công chức; niêm yết tại trụ sở thao tác làm việc của Sở Nội vụ;– Thực hiện đón nhận Phiếu đk dự tuyển; tổng hòa hợp trình quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh phê phê duyệt danh sách những người dân đủ điều kiện thi tuyển chọn công chức;– tham mưu Ủy ban dân chúng tỉnh thành lập và hoạt động Hội đồng thi tuyển, Ban đo lường và tính toán kỳ thi tuyển công chức;– tham mưu Hội đồng thi tuyển chọn công chức triển khai các trách nhiệm được giao theo quy định;– phù hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện theo chính sách của lao lý để thực hiện các nội dung: Ra đề thi; tổ chức thi trắc nghiệm trên vật dụng tính; chấm thi và chấm phúc khảo (nếu có);– Phối phù hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố, những cơ quan gồm liên quan chuẩn bị các văn bản của kỳ thi tuyển công chứctheo đúng quy định; đảm bảo an toàn kỳ thi được tổ chức tiến hành nghiêm túc, công khai, vô tư và đúng lý lẽ của pháp luật.3. Giám đốc các sở, ngành có nhu cầu tuyển dụng công chức:Chịu trách nhiệm sẵn sàng danh mục tư liệu ôn tập môn kỹ năng và kiến thức chuyên ngành và những nội dung không giống theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển chọn công chức.4. Trường cao đẳng Y tế Hà Nam:Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị phòng thao tác làm việc của Hội đồng thi, những phòng thi, bố trí phòng laptop và lực lượng cán bộ ship hàng việc tổ chức triển khai thi trắc nghiệm trên máy vi tính và các điều kiện quan trọng khác giao hàng cho việc tổ chức thi tuyển theo yêu mong của Hội đồng thi tuyển công chức.5. Công ty Điện lực Hà Nam:Chỉ đạo Điện lực thành phố Phủ Lý khảo sát điều tra thực địa, xây dựng cách thực hiện (có tính đến giải pháp dùng vật dụng phát điện) đảm bảo nguồn lưới điện thông suốt trong những ngày ra mắt kỳ thi tuyển công chức.6. Công an tỉnh:Có trách nhiệm bảo đảm công tác an ninh, trơ thổ địa tự để tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn công chức năm 2022.

Xem thêm:

7. Báo Hà Nam, Đài phân phát thanh với Truyền hình Hà Nam, Cổng thông tin điện tử thức giấc Hà Nam:Có nhiệm vụ tuyên truyền planer này nhằm người có nhu cầu đăng ký tham gia dự thi biết để đăng ký dự thi.Yêu cầu những cơ quan, đối chọi vị, địa phương trang nghiêm triển khai thực hiện. Trong quy trình tổ chức thực hiện, nếu gồm vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh về Ủy ban quần chúng tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

*

*

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tuyển chọn dụng, thực hiện và thống trị viên chức;

Căn cứ Thông tứ số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng cỗ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ ra quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 mon 10 năm năm trước của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức cỗ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2022 về tuyển dụng nhân viên cấp dưới hỗ trợ, ship hàng trong những đơn vị sự nghiệp trực ở trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác Hà phái nam năm 2022 đã được chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà phái mạnh phê coi ngó tại đưa ra quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 27 tháng tư năm 2022.

Sở giáo dục và Đào sinh sản Hà Nam thông tin tuyển dụng nhân viên cấp dưới hỗ trợ, giao hàng trong những đơn vị sự nghiệp trực ở trong Sở năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số: 63 chỉ tiêu. Số lượng rõ ràng từng vị trí việc làm như sau:

SttVị trí vấn đề làmSố lượng chỉ tiêuChức danh nghề nghiệp tuyển dụng
1Kế toán13Kế toán viên trung cấp

Mã số 06.032

2Văn thư19Văn thư viên trung cấp

Mã số 02.008

3Thư viện16Thư viện viên hạng IV

Mã số V.10.02.07

4Thiết bị

– Thí nghiệm

03Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Mã số V.07.07.20

5Y tế11Y sĩ (hạng IV)

Mã số: V.08.03.07

6Công nghệ

thông tin

01Quản trị viên hệ thống

hạng IV – Mã số Mã số V11.06.15

Tổng số: 06 vị trí63

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

– người dân có đủ những điều kiện tiếp sau đây không sáng tỏ dân tộc, phái mạnh nữ, thành phần làng hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– bao gồm quốc tịch việt nam và trú quán tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– bao gồm Phiếu đăng ký dự tuyển chọn (theo mẫu);

– gồm lý định kỳ rõ ràng;

– tất cả văn bằng, chứng chỉ đào tạo cân xứng với chức danh nghề nghiệp của vị trí câu hỏi làm đăng ký dự tuyển;

– Đủ sức mạnh để thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ.

2. Điều kiện cố kỉnh thể

Kế toán viên trung cấp – Mã số: 032

– có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Có chứng chỉ chương trình tu dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp;

Văn thư viên trung cung cấp – Mã số: 008

– gồm bằng giỏi nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chăm ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu lại trữ, lưu trữ, tàng trữ và cai quản thông tin. Ngôi trường hợp tất cả bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên chăm ngành khác buộc phải có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư vì cơ sở huấn luyện có thẩm quyền cấp.

Thư viện viên hạng IV – Mã số: 10.02.07

– tốt nghiệp trung cung cấp hoặc cao đẳng về chăm ngành tủ sách hoặc chăm ngành khác có liên Nếu tốt nghiệp trung cấp cho hoặc cao đẳng chuyên ngành khác đề nghị có chứng từ bồi dưỡng kiến thức, năng lực nghề nghiệp chuyên ngành thư viện vì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo cách thức tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo vẻ ngoài tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Nhân viên trang bị – thử nghiệm – Mã số: 07.07.20

– có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành technology thiết bị trường học (hoặc bao gồm bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng những chuyên ngành khác tương xứng với vị trí bài toán làm thiết bị, thí nghiệm làm việc trường trung học) trở lên;

– Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo khí cụ tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo nguyên tắc tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

– Có chứng từ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

Y sĩ (hạng IV) – Mã số: V.08.03.07

– giỏi nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

– Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên trên theo nguyên lý tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo phép tắc tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– cai quản trị viên hệ thống hạng IV – Mã số: 06.15

– có bằng xuất sắc nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần huấn luyện về cntt trở lên (ngành đúng với ngành gần huấn luyện và đào tạo về technology thông tin lý lẽ tại khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 45/2017/TT-BTTTT);

– Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo hình thức tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có chứng chỉ bồi chăm sóc tiêu chuẩn chỉnh chức danh cai quản trị viên hệ thống hạng IV.

* chú ý về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Người dự tuyển chọn được nộp những văn bằng, chứng chỉ, bệnh nhận trình độ ngoại ngữ, tin học tương tự như sau:

Về trình độ ngoại ngữ:

Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo luật pháp tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT;

+ tất cả chứng chỉ, chứng nhận thế giới còn hạn áp dụng như TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE hoặc tất cả bằng giỏi nghiệp trung cấp cho ngoại ngữ trở lên.

Về trình độ chuyên môn tin học:

+ Có chứng chỉ IC3, chứng từ ICDL hoặc có bởi trung cung cấp tin học tập trở lên.

3. Phần đông người dưới đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy vấn cứu trọng trách hình sự; đang chấp hành bạn dạng án, ra quyết định về hình sự của tand án; đang bị áp dụng biện pháp giải pháp xử lý hành chính đưa vào đại lý chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN trong TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung và hiệ tượng xét tuyển

Việc xét tuyển được tiến hành theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra đk dự tuyển

Hội đồng tuyển chọn dụng kiểm tra đk dự tuyển trên Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu ước của vị trí việc làm phải tuyển, nếu đáp ứng một cách đầy đủ thì người dự tuyển chọn được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi viết về nhiệm vụ chuyên ngành

Người dự tuyển làm bài xích thi viết trên giấy về con kiến thức, năng lượng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vận động nghề nghiệp theo yêu mong của vị trí bài toán làm dự tuyển.

Điểm bài thi được xem theo thang điểm 100

Thời gian làm bài bác thi: 180 phút

3. Xác minh người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn dụng viên chức phải có đủ các đk sau:

– Có hiệu quả điểm thi tại vòng 2 đạt trường đoản cú 50 điểm trở lên.

– có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên giải pháp tại mục 4 phần III thông báo này (nếu có) cao hơn nữa lấy theo vật dụng tự điểm từ bỏ cao xuống rẻ trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí bài toán làm.

– ngôi trường hợp gồm từ 02 fan trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cân nhau ở chỉ tiêu sau cuối của vị trí bài toán làm đề xuất tuyển thì tín đồ có công dụng điểm thi vòng 2 cao hơn nữa là tín đồ trúng tuyển; giả dụ vẫn không khẳng định được thì fan đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– fan không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu tác dụng xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần


4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng với điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– nhân vật Lực lượng vũ trang, nhân vật Lao động, yêu quý binh, bạn hưởng chế độ như mến binh, yêu đương binh các loại B: Được cùng 7,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan liêu quân đội, sĩ quan liêu công an, quân nhân chuyên nghiệp hóa phục viên, người làm công tác cơ yếu gửi ngành, học tập viên giỏi nghiệp huấn luyện và đào tạo sĩ quan tiền dự bị, giỏi nghiệp đào tạo lãnh đạo trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan tiền dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, bé thương binh, con bệnh binh, nhỏ của người hưởng chế độ như thương binh, nhỏ của yêu quý binh một số loại B, nhỏ đẻ của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con nhân vật Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người xong xuôi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, team viên giới trẻ xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2.

Trường hợp fan dự xét tuyển chọn thuộc những diện ưu tiên theo quy thì chỉ được cùng điểm ưu tiên tối đa vào tác dụng điểm vòng

5. Quy định và Nội quy xét tuyển

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện tại theo khí cụ tại Thông bốn số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài thiết yếu quy định mức thu, chính sách thu, nộp, cai quản và thực hiện phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Giá thành dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng

2. Kiến thiết và mừng đón Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian:

Địa điểm: Sở giáo dục và Đào chế tạo Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, tp Phủ Lý, tỉnh Hà

Thành phần hồ nước sơ: tín đồ dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đk dự tuyển dĩ nhiên hồ sơ tương quan để kiểm chứng tin tức trên Phiếu đk dự tuyển, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển chọn viên chức (theo mẫu);

– bạn dạng Sơ yếu đuối lý kế hoạch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh 4×6 và xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi đk hộ khẩu hay trú vào thời hạn 06 tháng tính cho ngày nộp làm hồ sơ dự tuyển;

– bạn dạng sao hợp lệ (công triệu chứng hoặc chứng thực): Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm hiệu quả học tập; các chứng chỉ theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp vị trí đăng ký tuyển dụng (trường hợp tất cả văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập vị cơ sở đào tạo quốc tế cấp bắt buộc được công chứng dịch thuật thanh lịch tiếng Việt và được Cục thống trị chất lượng của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản công thừa nhận tính pháp lý của văn bằng, triệu chứng chỉ);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng người sử dụng ưu tiên (nếu có) kèm theo bạn dạng sao hợp lệ giấy ghi nhận ưu tiên của người được cấp cho (công bệnh hoặc bệnh thực);

– phiên bản sao vừa lòng lệ (có công chứng hoặc chứng thực): Giấy khai sinh; căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân;

– hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng thông minh người nhận;

– những loại hồ sơ được thu xếp theo trang bị tự như trên, đựng vào túi hồ sơ (theo mẫu).

Lưu ý về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– không nhận Phiếu đk dự tuyển chọn do bạn khác nộp nắm và của người bị biến dạng về tư thế hoặc phân phát âm giờ Việt không chuẩn.

– người dự tuyển chọn chỉ được đăng ký dự tuyển chọn vào 01 vị trí câu hỏi làm cần tuyển trên địa bàn toàn tỉnh. Trường hợp fan dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển chọn vào 02 vị trí bài toán làm hoặc ngơi nghỉ 02 hội đồng tuyển chọn dụng trong cùng thời điểm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 của tỉnh trở lên có khả năng sẽ bị hủy công dụng xét tuyển.

– Không hoàn lại Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ nước sơ và lệ phí cho tất cả những người không trúng tuyển.


3. Kiểm soát điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh dự tuyển (Vòng 1)

4. Tổ chức triển khai thi vòng 2

5. Thông báo kết quả trúng tuyển chọn và hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn dụng

Trường hợp tín đồ trúng tuyển gồm hành vi gian lận trong câu hỏi kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển chọn hoặc bị phân phát hiện áp dụng văn bằng, triệu chứng chỉ, ghi nhận không đúng phương pháp để tham gia dự tuyển chọn thì bị hủy kết quả trúng tuyển. Sở giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản thông báo công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Sở với không mừng đón Phiếu đk dự tuyển trong một kỳ tuyển chọn dụng tiếp theo.

Thông tin cụ thể liên hệ với Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo Hà nam giới (điện thoại 02263.854100) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất Hà nam giới tại địa chỉ cửa hàng http://hanam.edu.vn để được giải đáp.