Tài Liệu Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án ), Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Theo Chủ Đề (Có Đáp Án)

-

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang Việt phái nam theo nhà đề là tài liệu chẳng thể thiếu dành cho các học viên lớp 12 sẵn sàng thi THPT tổ quốc môn định kỳ sử.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử việt nam có đáp án


Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 theo nhà đề


Trắc nghiệm lịch sử Việt phái nam từ 1919 mang lại 1930

Câu 1: Sự kiện nước ngoài sau chiến tranh đã tác động nổi nhảy nhất tới cách mạng Việt Nam?

A. Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam nước ngoài lãnh đạo bí quyết mạng chiến hạ lợi.B. Sư cải tiến và phát triển của trào lưu cách mạng nhất là phong trào công nhân nghỉ ngơi nước Nga theo con phố vô sản.C. Bí quyết mạng tháng Mười Nga thành công có tính năng thúc đẩy bí quyết mạng nước ta chuyển sang trọng thời kỳ mới.D. Đảng cộng sản ở những nước Pháp, china lần lượt ra đời thúc đẩy Đảng cộng sản nước ta ra đời.

Câu 2: lý do đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác vn ngay sau thời điểm chiến tranh cầm giới trước tiên ?

A. Để độc chiếm thị phần Việt Nam.B. Do cuộc chiến tranh kết thúc, Pháp là nước chiến thắng trận nên tất cả đủ mức độ mạnh triển khai khai thác ngay.C. Để bù đắp phần nhiều thiệt hại do chiến tranh gây ra.D. Do nước ta có nhiều cao su đặc và than là 2 sản phẩm mà thị phần Pháp và chũm giới có nhu cầu lớn sau chiến tranh.


Câu 3: trong cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai, thực dân Pháp chi tiêu vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A. Công nghiệp chế biến. B. Nông nghiệp trồng trọt và yêu đương nghiệp.C. Nntt và khai thác mỏ. D. Giao thông vận tải.

Câu 4: công tác khai thác vn lần máy hai của đế quốc Pháp gồm điểm gì mới ?

A. Bức tốc vốn đầu tư chi tiêu vào tất cả các ngành kinh tế.B. Chiếm đoạt toàn cục ruộng đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su.C. Tinh giảm sự cải tiến và phát triển các ngành công nghiệp độc nhất vô nhị là công nghiệp nặng.D. Qui mô khai thác lớn hơn, triệt nhằm hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc.

Câu 5: chế độ khai thác trực thuộc địa lần 2 của Pháp ở việt nam (1919-1929) gồm điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật nhất?

A. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ. B. Pháp không đầu tư chi tiêu nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.C. Đẩy mạnh vận động thương mại xuất nhập khẩu.D. Không chi tiêu nhiều vào cửa hàng hạ tầng.

Câu 6: Cuộc khai quật thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp thực hiện ở vn trong khoảng chừng từ

A. Năm 1919 mang đến năm 1945.B. Năm 1919 cho năm 1925.C. Năm 1919 mang lại năm 1929. D. Năm 1930 mang lại năm 1945.

Câu 7: Điểm new trong chương trình khai quật thuộc địa lần nhị của thực dân Pháp là gì?

A. Vừa khai thác vừa chế biến. B. Đầu tư cải cách và phát triển công nghiệp nặng.C. Đầu tư cải tiến và phát triển công nghiệp nhẹ. D. Tăng cường đầu tứ thu lãi cao.

Câu 8: mưu mô nào hiểm độc nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở vn sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đánh thuế nặng nề vào các sản phẩm nông sản.B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.D. Không cho nông dân tham gia tài xuất.

Câu 9: Tác động của chương trình khai thác lần thiết bị hai đến khiếp tế nước ta là:

A. Nền gớm tế nước ta phát triển độc lập tự chủ.B. Nền tởm tế nước ta phát triển thêm một bước tuy vậy bị kìm hãm và lệ thuộc ghê tế Pháp.C. Nền ghê tế toàn nước lạc hậu, ko phát triển.D. Nền kinh tế Pháp phụ thuộc vào kinh tế tài chính Việt Nam.


Câu 10: Những thống trị cũ trong buôn bản hội nước ta có từ trước cuộc khai quật thuộc địa của Pháp, kia là giai cấp nào?

A. Nông dân, địa chủ phong kiến.B. Nông dân, địa công ty phong kiến, thợ thủ công.C. Nông dân, địa nhà phong kiến, tư sản dân tộc.D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.

Câu 11: Các thống trị xã hội việt nam ra đời sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Giai cấp tư sản, vô sản, phong kiến.B. Giai cấp vô sản và kẻ thống trị tư sản.C. Vô sản và thống trị tiểu bốn sản.D. Thống trị tư sản và thống trị tiểu bốn sản.

Câu 12: Sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên xã hội việt nam bị phân hóa như vậy nào?

A. Phân hóa sâu sắc lộ diện các ách thống trị mới: bốn sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản.B. Phân hóa sâu sắc bên cạnh kẻ thống trị cũ: phong kiến, nông dân. Xuất hiện kẻ thống trị mới: tư sản, tiểu bốn sản, vô sản.C. Phân hóa thâm thúy trong kia 2 kẻ thống trị mới xuất hiện: vô sản cùng nông dân là lực lượng đặc trưng của cách mạng.D. Phân hóa thâm thúy hơn, ách thống trị vô sản đã từng có lần bước vượt qua giành quyền lãnh đạo biện pháp mạng đi đến chiến hạ lợi.

Câu 13: Hãy nêu những xích míc cơ bản của xóm hội nước ta sau chiến tranh nhân loại lần máy nhất?

A. Giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp, giữa g/c tứ sản cùng với g/c vô sản.B. Giữa dân tộc vn với thực dân Pháp, thân g/c dân cày với g/c phong kiến.C. Thân dân tộc nước ta với thực dân Pháp, giữa gc nông dân với g/c tư sản.D. Giữa dân tộc vn với thực dân Pháp, giữa tất cả các ách thống trị trong hội do vị thế và quyền lợi khác biệt nên đều mâu thuẫn.

Câu 14: Thái độ thiết yếu trị của tứ sản dân tộc bản địa sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên thể hiện như thế nào?

A. Gồm thái độ độ kiên định với Pháp.B. Có tinh thần đấu tranh giải pháp mạng triệt để.C. Tất cả thái độ ko kiên định, dễ dàng thỏa hiệp.D. Chuẩn bị chống Pháp.

Câu 15: vào cuộc khai thác thuộc địa lần đồ vật hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của ách thống trị đại địa nhà phong kiến như thế nào?

A. Chuẩn bị thỏa hiệp với nông dân để chống bốn sản dân tộc.B. Sẵn sàng phối phù hợp với tư sản dân tộc bản địa để kháng Pháp.C. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.D. Sẵn sàng vực dậy chống Pháp nhằm giải phóng dân tộc

Câu 16: Thực dân Pháp sẽ đối xử với ách thống trị tư sản Việt Nam như vậy nào?

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.D. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi.

Câu 17: giai cấp xã hội việt nam có con số tăng sớm nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. Dân cày B. Tứ sản
C. địa chủ D. Công nhân

Câu 18: bộ phận nào trong ách thống trị địa chủ phong kiến tham gia trào lưu dân tộc, dân chủ kháng Pháp và thế lực phản rượu cồn tay sai?


A. Đại địa công ty C. Tiểu với trung địa chủ
B. Tè địa chủ
D. Trung với đại địa chủ

Câu 19: vào cuộc khai thác thuộc địa lần đồ vật hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hóa như thế nào?

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp
B. Bốn sản dân tộc bản địa và bốn sản mại bản
C. Tứ sản dân tộc và tư sản công nghiệp
D. Bốn sản dân tộc và bốn sản công thương

Câu 20: Lực lượng nhiệt huyết và phần đông nhất của phương pháp mạng Việt Nam

A. Công nhân B. Nông dân C. Tiểu tứ sản D.Tư sản dân tộc

Câu 21: Sự kiện nào trình bày “Tư tưởng bí quyết mạng mon 10 Nga sẽ thấm sâu rộng vào ách thống trị công nhân và bước đầu biến thành hành động của thống trị công nhân Việt Nam”

A. Làm reo của thợ lắp thêm xưởng ba Son cảng thành phố sài gòn (8-1925)B. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ thảo luận cương của Lênin về vụ việc dân tộc và thuộc địa (7-1920)C. Giờ đồng hồ bom của Phạm Hồng Thái vang dội sinh hoạt Sa Diện - quảng châu (6-1924)D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến họp báo hội nghị Véc xai (6-1919)

Câu 22: cho biết mục tiêu đương đầu trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1925?

A. Đòi một vài quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ.B. Chống bầy tư phiên bản Pháp chũm độc quyền xuất cảng lúa gạo.C. Đòi nhà thay quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).D. Thành lập và hoạt động Đảng Lập hiến tập hòa hợp lực lượng quần chúng kháng Pháp.

Câu 23: ách thống trị công nhân việt nam xuất thân đa số từ đâu?

A. ách thống trị tư sản bị phá sản
B. Giai cấp nông dân bị mất đất.C. Tầng lớp tiểu tứ sản bị chèn ép.D. Thợ thủ công bằng tay bị thất nghiệp.

Câu 24: Điểm khác nhau cơ phiên bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong phong trào dân tộc, dân công ty là

A. Lòng tin yêu nước. B. Có niềm tin đấu tranh phòng đế quốc, phong kiến.C. Sớm tiếp thu tứ tưởng Mác- Lênin.D. Lực lượng thâm nhập đấu tranh đông đảo trong phong trào cách mạng.

Câu 25: Trong trào lưu dân tộc, dân chủ 1919-1925 kẻ thống trị nào có ý thức cách mạng triệt để nhất

A. Người công nhân B. Tiểu tư sản C. Nông dân D. Tư sản

Câu 26: Phong trào đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng kia là

A. Chống chọn lọc thương cảng sử dụng Gòn.B. Chống chọn lọc xuất khẩu lúa gạo nam Kỳ.C. Phong trào “Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.D. Thành lập và hoạt động Đảng lập hiến để tập thích hợp lực lượng quần chúng.

Câu 27: vì sao sau Chiến tranh nhân loại thứ nhất, phong trào yêu nước theo định hướng dân chủ tứ sản trở nên tân tiến mạnh mẽ?

A. Nhà nghĩa Mác – Lênin được truyền tay sâu rộng lớn vào Việt Nam.B. Do tác động của tứ tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.C. Thống trị công nhân đã đưa sang chiến đấu tự giác.D. Thực dân Pháp sẽ trên đà suy yếu.

Câu 28: số đông tờ báo hiện đại của lứa tuổi tiểu tứ sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919 – 1926) là

A. “Chuông rè”, “An nam giới trẻ”, “Nhành lúa”.B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”.D. “Chuông rè”, “An nam giới trẻ”, “Người bên quê”.

Xem thêm:

Câu 29: hồi tháng 8-1925 diễn ra sự kiện nổi bật gì của thống trị công nhân Việt Nam?

A. Cuộc bãi khoá của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn.B. Cuộc bãi thực của công nhân Bắc Kì.C. Làm reo của thợ sản phẩm xưởng cha Son- dùng Gòn.D. đình công của công nhân xí nghiệp sản xuất sợi nam Định.

Câu 30: lý do lại nhận định rằng cuộc bãi khoá của công nhân tía Son (8-1925) là 1 mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân?

A. Vày đã ngăn chống được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh bí quyết mạng của nhân dân cùng thủy thủ Trung Quốc.B. Đánh dấu bốn tưởng phương pháp mạng tháng Mười new được thống trị công nhân việt nam tiếp thu.C. Vì sau cuộc đình công của công nhân ba Son có rất nhiều cuộc làm reo của công nhân Chợ Lớn, nam giới Định, Hà Nội…tổng bãi công.D. Đánh dấu cách tiến bắt đầu của phong trào công nhân Việt Nam, ách thống trị công nhân vn từ đây bước vào đấu tranh tự giác.


Câu 31: vì sao Nguyễn Ái Quốc vứt phiếu đồng tình quốc tế 3?

A. Nước ngoài này bênh vực mang đến quyền lợi của những nước thuộc địa
B. Thế giới này giúp quần chúng ta chống chọi chống thực dân Pháp
C. Quốc tế này đặt ra đường lối cho giải pháp mạng Việt Nam
D. Quốc tế chủ trương thành lập và hoạt động mặt trận dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam

Câu 32: Sự kiện nào lưu lại Nguyễn Ái Quốc search thấy con phố cứu nước đúng đắn

Câu 33: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc cai quản nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

A. Đời sống người công nhân C. Nhân đạo
B. Tín đồ cùng khổ
D. Sự thật

Câu 34: Báo fan cùng khổ vì chưng Nguyễn Ái Quốc cai quản nhiệm, kiêm chủ cây bút là cơ quan ngôn luận của tổ chức triển khai nào?

A. Đảng làng hội Pháp C. Hội nước ta cách mạng thanh niên
B. Đảng cùng sản Pháp D. Hội liên hiệp các dân tộc nằm trong địa

Câu 35: Sự khiếu nại tháng 6-1924, đính thêm với chuyển động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

A. Tín đồ dự Đại hội nước ngoài nông dân B. Bạn dự Đại hội lần lắp thêm V thế giới cộng sản
C. Fan dự Đại hội quốc tế phụ nữ
D. Bạn dự Đại hội lần lắp thêm VII của quốc tế cộng sản.

Câu 36: chức năng trong vượt trình buổi giao lưu của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

C. Quy trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản sinh sống Việt Nam
D. Quy trình thực hiện công ty trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

Câu 37: vì sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chủ yếu trị, tứ tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập chính đảng vô sản sinh hoạt Việt Nam?

A. Bạn đã tìm kiếm ra con phố cứu nước chính xác cho bí quyết mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản.B. Fan đã trình bày trước Đại hội thế giới cộng sản lần thiết bị V lập trường, ý kiến về vị trí kế hoạch của cách mạng các nước trực thuộc địa.C. Bạn đã tiếp nhận được ánh nắng của nhà nghĩa Mác-Lênin và đã gồm công truyền tay vào nước ta.D. Sau trong thời gian bôn ba chuyển động ở quốc tế Người vẫn hiểu rõ thực chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 38: Trong phong trào yêu nước công khai, sự khiếu nại nào nổi bật trong năm 1925?

A. Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu
B. Đám tang Phan Châu Trinh
C. Xuất bản tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp”D. Ra đời Hội vn cách mạng thanh niên

Câu 39: cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?

A. Trào lưu thể hiện ý thức thiết yếu trị.B. Phong trào thể hiện tại ý thức về quyền hạn kinh tế.C. Phong trào chủ yếu ớt đòi quyền hạn chính trị và kinh tế tài chính có ý thức .D. Phong trào chủ yếu hèn đòi quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế nên còn mang ý nghĩa tự phát.

Câu 40: phương châm đấu tranh của trào lưu công thánh thiện năm 1919 cho năm 1924 đa phần là

A. Đòi quyền lợi về tài chính C. Đòi quyền lợi về khiếp tế- bao gồm trị
B. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ về chủ yếu trị D. Phòng thực dân Pháp nhằm giải phóng dân tộc

Câu 41: Hội việt nam cách mạng thanh niên thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Vì yêu ước của trào lưu công - nông Việt Nam cần phải có tổ chức giải pháp mạng lãnh đạo.B. Tháng 6- 1924, sự khiếu nại tiếng bom Sa Diện, bạn trẻ yêu nước nước ta đang tập hòa hợp tại trung quốc thấy cần có tổ chức chủ yếu trị lãnh đạo.C. Vì chưng Nguyễn Ái Quốc đến quảng châu 11-1924 xúc tiếp với các nhà cách mạng và tuổi teen tại đây sẵn sàng cho việc thành lập và hoạt động đảng vô sản.D. Do buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc tự 1919- 1925 sinh sống Liên Xô và china dẫn mang lại yêu cầu cung cấp thiết ra đời tổ chức lãnh đạo.

Câu 42: Lí luận nào dưới đây đã được cán bộ của Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác - Lênin. B. Lí luận chống chọi giai cấp.C. Lí luận biện pháp mạng vô sản.D. Lí luận giải tỏa dân tộc.

Câu 43: xu thế của Hội vn Cách mạng bạn trẻ là:

A. Xu thế dân chủ tư sản. B. Xu hướng vô sản.C. định hướng tư sản. D. Kết hợp giữa xu thế vô sản với tư sản.

Câu 44: quá trình phân hóa của Hội việt nam cách mạng bạn trẻ đã dẫn đến sự thành lập và hoạt động các tổ chức cộng sản nào trong thời hạn 1929?

A. Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cùng sản đảng
B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
C. Đông Dương cùng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn
D. Toàn bộ đều sai


Câu 45: lý do tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo nhị khuynh hướng?

A. Do hoạt động vui chơi của Hội việt nam cách mạng tuổi teen với giải thích và bốn tưởng của công ty nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ.B. Vày nội bộ của Tân Việt đã diễn ra cuộc tranh đấu giữa tư tưởng bí quyết mạng và tư tưởng cải lương sau cuối quan điểm vô sản chỉ chiếm ưu thế.C. Do một số trong những đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt gửi sang gia nhập nước ta Quốc dân đảng.D. Do phần lớn đảng viên của Tân Việt muốn ra đời một chính đảng kiểu mới theo nhà nghĩa Mác- Lênin.

Câu 46: mục tiêu của tồ chức nước ta Quốc dân đảng là gì?

A. Đánh xua thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.B. Đánh xua Pháp, giành lại tự do dân tộc.C. Đánh xua đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập cấu hình dân quyền.D. Đánh đổ giặc Pháp, tấn công đổ ngôi vua, lập đề xuất nước vn độc lập

Câu 47: Địa bàn hoạt động chủ yếu hèn của việt nam Quốc dân Đảng là:

A. Ở Trung Kỳ. B. Ở Bắc Kỳ C. Ở phái nam Kỳ. D. Trong cả nước.

Câu 48: Năm 1929 ba tổ chức triển khai cộng sản lần lượt ra đời theo máy tự ?

A. Đông Dương cùng sản liên đoàn, Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cùng sản đảng.B. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cùng sản liên đoàn.C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cùng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn..

Câu 49: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là vị trí diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Đại hội lần thứ nhất của Việt phái mạnh Cách Mạng Thanh Niên
B. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
C. Thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam
D. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 50: ban ngành ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

A. Báo Nhành Lúa
B. Báo Người Nhà Quê
C. Báo Búa Liềm D. Báo Tiếng Chuông Rè

Câu 51: Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt phái mạnh là?

A. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.B. Trung khu tâm xã.C. Hội.Việt phái mạnh cách mạng thanh niên
D. Hội những người Việt nam giới yêu nước.

Câu 52: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện chính trị ở quảng châu trung quốc là:

A. “Con rồng tre”. B. “Đường Kách mệnh”.C. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.D. “Người cùng khổ”

Đáp án trắc nghiệm nước ta từ 1919 - 1930

1C11D21A31A41A51C
2C12B22A32C42A52B
3C13B23B33B43B
4D14C24C34D44A
5B15C25A35B45A
6C16B26C36A46C
7D17D27B37C47B
8B18C28D38D48D
9B19B29C39D49C

10

A

20

B

30

D

40

A

50

C

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng Việt phái nam từ 1930 cho 1945

Câu 1. Điểm tương đương nhau giữa cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cùng sản nước ta do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo cùng Luận cương chính trị do Trần Phú biên soạn thảo là

A. Xác minh hai trọng trách của phương pháp mạng Đông Dương là chống đế quốc, phòng phong kiến.B. Xác định nhiệm vụ của bí quyết mạng tư sản dân quyền bao gồm cách mạng ruộng đất.C. Xác minh vai trò chỉ huy của biện pháp mạng Đông Dương là Đảng cộng sản Việt Nam.D. Xác định lực lượng biện pháp mạng là công nhân, nông dân cùng tiểu tứ sản.

Câu 2. Ý con kiến nào không đúng khi nhận xét về trách nhiệm dân tộc được đặt ra trong cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo?

A. Nhiệm vụ dân chủ được đề ra ở nấc độ nhất quyết và cũng để nhằm mục tiêu thực hiện trọng trách giải phóng dân tộc.B. Trọng trách dân tộc tập trung giải quyết và xử lý mâu thuẫn hầu hết trong làng hội nước ta lúc đó.C. Là việc vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào đk Việt Nam.D. Giải tỏa dân tộc, giải phóng kẻ thống trị là tư tưởng chủ quản của cương lĩnh.

Câu 3. Luận cương chủ yếu trị (10-1930) của Đảng cùng sản Đông Dương xác định ách thống trị lãnh đạo bí quyết mạng là

A. Nông dân.B. Công nhân.C. Bốn sản dân tộc. D. Tiểu tứ sản trí thức.

Câu 4. Luận cương thiết yếu trị (10-1930) của Đảng cùng sản Đông Dương xác minh nhiệm vụ chiến lược của giải pháp mạng là

A. Lật đổ giai cấp của thực dân Pháp. B. Lật đổ kẻ thống trị của công ty nghĩa đế quốc.C. đánh đổ đế quốc cùng phong con kiến phản động. D. Tiến công đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

Câu 5. Luận cương bao gồm trị được trải qua tại hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành tw lâm thời Đảng cộng sản việt nam (10 – 1930) xác minh lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền là

A. Kẻ thống trị công nhân cùng nông dân. B. Kẻ thống trị nông dân, ách thống trị tiểu tư sản.C. Giai cấp công nhân, nông dân và tứ sản dân tộc. D. Công nhân, nông dân, tứ sản cùng địa chủ.

Câu 6. Hậu quả lớn số 1 của cuộc lớn hoảng kinh tế tài chính thế giới (1929 – 1933) gây ra đối với xã hội vn là

A. Làm trầm trọng thêm chứng trạng đói khổ của những tầng lớp quần chúng. # lao động.B. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, trào lưu đấu tranh của công nhân trở nên tân tiến mạnh mẽ.C. Nông dân đề nghị chịu cảnh sưu cao, lãi nặng, giá bán nông phẩm thấp.D. Những công nhân bị sa thải, người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.

Câu 7. vào các nguyên nhân sau đây, lý do nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ và cách tân và phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tởm tế 1929 - 1933B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa yên ổn Bái
C. Đảng cộng sản Việt nam giới ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng đứng lên chống đế quốc và phong kiến D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

Câu 8. “Đả hòn đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến” là hai câu khẩu hiệu của phong trào cách mạng như thế nào ở nước ta trong thời gian 1930 – 1945?

A. Phong trào 1936 – 1939. B. Trào lưu 1932 – 1935.C. Phong trào 1930 – 1931. D. Trào lưu 1940 – 1945.

Đại học tập Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học tập dành riêng cho giáo viên

125 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 về lịch sử vẻ vang Việt nam - có đáp án - file word (Bấm vào liên kết phía bên dưới để tải xuống)


*

125 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 về lịch sử dân tộc Việt nam giới - gồm đáp án - file word là trắc nghiệm gồm 16 trang. Kỹ năng và kiến thức liên quan: Mục đích khai quật thuộc địa lần đồ vật hai của thực dân Pháp sống nước ta, iai cung cấp công nhân Việt Nam...

Câu 1 Mục đích khai quật thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp ở vn là
A) Bù đắp đều tổn thất và thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
B) khiến cho nền kinh tế Việt phái nam kiệt quệ, phải dựa vào vào Pháp
C) liên can nền tài chính tư bạn dạng ở việt nam được vạc triển
D) Giúp nước ta thoát khỏi sự lớn hoảng kinh tế tài chính do hậu quả Chiến tranh nhân loại thứ nhất
Câu 2 Dưới tác động của cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai của thực dân Pháp, làng mạc hội Việt Nam đã biết thành phân hóa thành
A) nhị giai cấp: tư bạn dạng và công nhân
B) tía gai cấp: địa chủ, tứ sản và công nhân
C) Bốn thống trị và tầng lớp: địa công ty phong kiến, nông dân, bốn sản cùng tiểu tứ sản
D) Năm kẻ thống trị và tầng lớp: địa công ty phong kiến, nông dân, công nhân, tư phiên bản và tiểu tứ sản – trí thức
Câu 3 trong những giai cấp, thế hệ bị phân hóa bỡi cuộc khai thác thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp thì nông dân được xem là
A) Một lực lượng cách mạng to mập trong phong trào giải phóng dân tộc
B) Lực lượng đông đảo nhất, có nhiệm vụ lãnh đạo bí quyết mạng hóa giải dân tộc
C) Lực lượng biện pháp mạng có ý thức yêu nước, nhanh chóng chịu tác động của trào lưu bí quyết mạng vô sản từ bên ngoài dội vào
D) ách thống trị có tư tưởng canh tân đát nước, hăng hái tham gia tranh đấu vì chủ quyền dân tộc
Câu 4 Ý không phản ánh đúng về đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam là
A) thống trị phải chịu cha tầng áp bức bóc tách lột nặng nề: đế quốc Pháp, phong con kiến và bốn sản phiên bản xứ đề nghị họ sớm có truyền thống lịch sử yêu nước, chống chọi bất khuất
B) giai cấp xuất thân từ nông dân, có quan hệ lắp bó nghiêm ngặt với nông dân
C) kẻ thống trị xuất thân từ nông dân, nhưng lại có quyền lợi và nghĩa vụ và lắp chặt với thực dân Pháp
D) giai cấp có tứ tưởng văn minh nhất, nhanh chóng chịu ảnh hưởng của trào lưu giải pháp mạng vô sản, gấp rút vươn lên thành lực lượng khỏe khoắn của trào lưu dân tộc
Câu 5 Sự kiện Phạm Hồng Thái mưu cạnh bên tên toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện – trung quốc (6/1924) được ví
A) “Như chim én bé dại báo hiệu mùa xuân”B) “Như một luồng ánh sáng mới đối với cách mạng Việt Nam”C) “Như người hero kiên trung” của dân tộc
D) “Sự kiện mở màn cho trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc”Câu 6 xích míc cơ phiên bản nhất của làng hội vn giai đoạn 1919 – 1925 là
A) thân địa chủ phong kiến với nông dân
B) Giữa tổng thể dân tộc việt nam với thực dân Pháp và bọn phản cồn tay sai
C) Giữa tứ sản fan Pháp với bốn sản người việt nam Nam
D) thân địa công ty phong kiến, nông dân nước ta với thực dân Pháp